Zajímavá místa v Evropě

Dnes Vám v našem seriálu zajímavých evropských míst představíme Délos – ostrov zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o posvátné místo, téměř neobydlený ostrov, na kterém přišly na svět bohyně Artemis a bůh Apollón. Ostrov se nachází v souostroví Kyklád a mezi turisty je oblíben zejména díky archeologickým nalezištím.

Délos leží ve vodách Egejského moře a už na první pohled jde o velice tajemný a zajímavý ostrov. Pověsti a báje jsou nedílnou součástí tohoto ostrova a říká se, že se zde narodila již zmíněná dvojčata Apollón a Artemis. Apollónovi byl později ostrov také zasvěcen. Následkem toho se ostrov stal posvátným a ženy měly zakázáno na ostrově porodit a lidé zemřít. Prvními obyvateli ostrova se stali Jónové, kteří vybudovali mnoho staveb a nechali na ostrově mnoho památek.

Dlouhá léta si ostrov nárokovaly Athény, které se zasadili o podporu a živení místního náboženského kultu. Vliv na ostrov měla také Makedonská říše, která z něj vybudovala veledůležitý obchodní přístav. Z kulturní stránky můžete na ostrově najít také mnoho zajímavých míst či objektů. Za zmínku stojí například pozůstatky čtyř Apollónových chrámů, ruiny papežské bully – podlouhlé budovy na východě ostrova, či Antigonův chrám na severu. Zajímavostí je také hrob dvou hyperborejských panen. Hyperborea bývala bájnou zemí, ležící na sever od Thrákie.

Navzdory malé rozloze ostrova je zde možné najít nespočet památek – historických i archeologických. Archeologickou památkou číslo jedna je oblast svatých jezer s Terasou lvů, kteří zde v minulosti dohlíželi na posvátné jezero, dnes již vyschlé. Podle legendy se právě zde narodil bůh Apollón. Archeologie má na ostrově také své muzeum, kde jsou kusy těchto lvů vystaveny. Nechybí ani sbírka váz z různých období ostrova, která rozhodně stojí za shlédnutí.

Dopravit se na ostrov není snadné, protože nemá vlastní letiště a tak je jediná cesta možná po vodě. Leží naštěstí v blízkosti několika větších ostrovů a doprava je tak pravidelná.