Může Evropská unie udržet v Evropě mír?

Odpověď na tuto otázku není zdaleka tak jednoduchá, jak se zdá. Můžeme říct, že zatím se udržení míru Evropské unii daří, ale nemůžeme s jistotou říci, jak dlouho to ještě potrvá. Výsledkem tohoto snažení bylo udělení Nobelovy ceny za mír, kterou Evropská unie obdržela v roce 2012 za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě.

Finanční obnos, který unie obdržela, pak věnovala na pomoc dětem, které vyrůstají v zemích s vyhlášeným válečným stavem. Částku navíc zdvojnásobila a na boj s tímto problémem tak odeslala celkem dva milióny eur. Výsledkem tohoto kroku byla účast dvaceti osmi tisíc dětí na projektech, zabývajících se vzděláváním dětí, které vyrůstají v takto postižených oblastech.

Plán Evropské unie je v těchto krocích pokračovat i v následujících letech a poskytnout vzdělání dalším tisícům dětí. O rok později vydala Evropská unie na stejný projekt opět dvojnásobek částky, celé čtyři milióny eur.

Udělení ceny Evropské unii bylo však pro některé špatným krokem a proto musel norský Nobelův výbor své počínání zdůvodnit. Svým rozhodnutím chtěl vyzvednout především stabilizační úlohu, kterou Evropská unie zastává pří udržování míru na kontinentě. Nejúspěšnějším krokem je dle slov výboru „úspěšný boj za mír a usmíření, za demokracii a lidská práva“.

Činnost Evropské unie má prezentovat myšlenku rovnosti mezi národy, bratrství a sbližování kultur a zemí. Na tyto cíle odkazuje právě Alfred Nobel ve své závěti z roku 1895. Unie se tak v roce 2012 stala dvacátou první mezinárodní organizací, která tuto cenu obdržela.

Samotné udílení cen pak proběhlo v Oslu desátého prosince a cenu udělil předseda norského Nobelova výboru. Projev po obdržení ceny obletěl celý svět a stal se symbolem udržování evropského míru.

Vezmeme-li v potaz všechna tato fakta, můžeme prozatím říct, že Evropská unie může udržet evropský mír a v současnosti se o to zasazuje nemalým dílem. Doufejme, že tyto snahy nepřijdou nazmar a že my i naše děti nepoznáme další evropskou válku.